Bild
PPS
Länkstig

Uppmärksamma PPS

Användningen av PPS infrastruktur och expertis bör uppmärksammas i publikationer och presentationer där material och data som producerats av plattformen används.

En PDF-kopia av publikationen måste tillhandahållas till PPS av sökanden så snart som möjligt efter publicering. Föreslagen text för erkännande är:

Vi uppmärksammar Protein Production Sweden (PPS) för att ha tillhandahållit faciliteter och experimentellt stöd, (och vi skulle vilja tacka x, y och z för hjälpen). PPS finansieras av Vetenskapsrådet som en nationell forskningsinfrastruktur.